Privacy Policy

Wanneer u levenswater (of de festivalstand) bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Dit is de privacy policy van de Nederlandse Single Malt Whisky Vereniging, hierna te noemen de Usquebaugh Society, gevestigd te Heerde en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40507552. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u onder andere de website http://levenswater.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. In deze privacy policy wordt de website http://levenswater.nl aangeduid als: levenswater.

Daarnaast verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens over bezoekers van de website door middel van:

Wij verzamelen op deze wijze (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

2. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE

Wanneer in het kader van informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door u gevraagde dienst, wordt u vooraf ge├»nformeerd en wordt u toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.

Voor meer informatie over het gebruik van door ons en voor het instellen van uw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij u naar de cookie-manager (info@levenswater.nl).

3. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met ons via secretaris@levenswater.nl voor: 

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

4. DERDEN

De Usquebaugh Society zal uw gegevens uitsluitende gebruiken voor de in de privacypolicy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

5. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

De Usquebaugh Society zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

6. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

7. MELDING AAN BETROKKENE

U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

8. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.